Skip Navigation Links
DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU GIỮA HỌC KỲ I
 
 

DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU GIỮA HỌC KỲ I

STT

HỌ

TÊN

LỚP

XLHL

Hạng

1

Trần Tấn

Minh

6A1

GIỎI

1

2

Nguyễn Quốc

Khang

6A2

GIỎI

1

3

Hứa Thị Gia

Ánh

6A3

GIỎI

1

4

Phạm Ngọc Quỳnh

Như

6A4

GIỎI

1

5

Đào Ngọc

Nhi

6A5

GIỎI

1

6

Hồng Ngọc Trúc

Linh

6A6

GIỎI

1

7

Lê Ngọc Bảo

Châu

6A7

GIỎI

1

8

Lê Bảo

Ngọc

6A8

GIỎI

1

9

Lê Ngọc Minh

Anh

6P

GIỎI

1

10

Trần Hoàng

Phát

7A1

GIỎI

1

11

Võ Nhật Lam

Nghi

7A2

GIỎI

1

12

Nguyễn Thị Lan

Phượng

7A3

GIỎI

1

13

Trương Bảo

Phương

7A4

GIỎI

1

14

Phạm Huỳnh Khánh

Duy

7A5

GIỎI

1

15

Ngô Ngọc

Như

7A6

GIỎI

1

16

Lê Năng

Tân

7A7

GIỎI

1

17

Trần Mỹ

Linh

7A8

GIỎI

1

18

Nguyễn Đăng Bảo

Thư

7P

GIỎI

1

19

Nguyễn Hữu

Nhân

8A1

GIỎI

1

20

Nguyễn Hồng Châu

Long

8A2

GIỎI

1

21

Võ Trần Thiên

Kiều

8A3

GIỎI

1

22

Kiều vân

Nhi

8A4

GIỎI

1

23

Trần Thanh

Trúc

8A5

GIỎI

1

24

Lưu Đăng

Quan

8A6

GIỎI

1

25

Phan Khánh

Linh

8A7

GIỎI

1

26

Phạm Nguyễn Trọng

Tín

8A8

GIỎI

1

27

Phan Hoàng Thiên

Kim

8P

GIỎI

1

28

Nguyễn Vĩnh

An

9A1

GIỎI

1

29

Châu Ngọc Bảo

Khanh

9A2

GIỎI

1

30

Nguyễn Quỳnh

Nhi

9A3

GIỎI

1

31

Đỗ Hoàng

Phúc

9A4

GIỎI

1

32

Nguyễn Lục

Hào

9A5

GIỎI

1

33

Huỳnh Minh

Phú

9A6

GIỎI

1

34

Đặng Ngô Anh

Thư

9A7

GIỎI

1

35

Ngô Đức

Tuấn

9P

GIỎI

1

36

Nguyễn Phương

Vy

10A2

GIỎI

1

37

Huỳnh Trọng

Phát

10A3

GIỎI

1

38

La Nam

Phát

11A1

GIỎI

1

39

Nguyễn Minh

Thuận

11A1

GIỎI

1

40

Nguyễn Linh

Chi

11A3

GIỎI

1

41

Huỳnh Tấn

Phát

11A4

GIỎI

1

42

Nguyễn Cao

Thụy

12A2

GIỎI

1

43

Nguyễn Phương

Uyên

12A3

GIỎI

1

44

Xà Thị Ngọc

Bích

12A4

GIỎI

1

 

STT

HỌ

TÊN

LỚP

XLHL

Hạng

1

Phạm Ngọc Anh

Thư

6A1

GIỎI

2

2

Phạm Ngô Phương

Tâm

6A2

GIỎI

2

3

Đỗ Bảo

Ngọc

6A3

GIỎI

2

4

Lưu Nhật Tuyết

Trâm

6A4

GIỎI

2

5

Đỗ Hoàng Cúc

Phương

6A5

GIỎI

2

6

Đỗ Nguyên Gia

Hân

6A6

GIỎI

2

7

Nguyễn Đoàn Phương

Linh

6A7

GIỎI

2

8

Trương Phúc

Duy

6A8

GIỎI

2

9

Lê Nguyễn Minh

6P

GIỎI

2

10

Trần Duy

Tân

7A1

GIỎI

2

11

Nguyễn Hồng

Ngọc

7A2

GIỎI

2

12

Phạm Ngọc Mẫu

Tâm

7A2

GIỎI

2

13

Ngô Bình Phương

Nghi

7A3

GIỎI

2

14

Nguyễn Ngọc Thanh

Ngân

7A4

GIỎI

2

15

Dương Lâm Trọng

Nghĩa

7A5

GIỎI

2

16

Lê Hoàng Mai

Anh

7A6

GIỎI

2

17

Thân Ngọc Thiên

Ân

7A6

GIỎI

2

18

Ngô Trần Khánh

Linh

7A7

GIỎI

2

19

Võ Nguyễn Tú

Anh

7A8

GIỎI

2

20

Quách Mỹ

Quân

7P

GIỎI

2

21

Phan Duy

Thức

8A1

GIỎI

2

22

Lương Bảo

Trân

8A2

GIỎI

2

23

Tôn Phạm Thụy

8A3

GIỎI

2

24

Phạm Ngọc Thùy

Trang

8A4

GIỎI

2

25

Nguyễn Phước Anh

Thư

8A5

GIỎI

2

26

Lý Hoàng

Phúc

8A6

GIỎI

2

27

Nguyễn Trần Thy

Khuê

8A7

GIỎI

2

28

Nguyễn Thế

Vỹ

8A8

GIỎI

2

29

Nguyễn Đoàn Thảo

Vy

8P

GIỎI

2

30

Tiêu Tuấn

Lương

9A1

GIỎI

2

31

Đặng Đông

Phương

9A1

GIỎI

2

32

Nguyễn Nhật

9A2

GIỎI

2

33

Đặng Minh Huyền

Ý

9A3

GIỎI

2

34

Nguyễn Trương Thanh

Tâm

9A4

GIỎI

2

35

Trần Thị Hồng

Ngọc

9A5

GIỎI

2

36

Nguyễn Đức Huy

Hưng

9A6

GIỎI

2

37

Thái Ngọc Khánh

Đoan

9A7

GIỎI

2

38

Trần Nhựt

Minh

9P

GIỎI

2

39

Nguyễn Trí Nam

Phương

10A2

GIỎI

2

40

Lâm Tú

Hảo

10A3

GIỎI

2

41

Trần Quỳnh

Như

11A3

GIỎI

2

42

Nguyễn Bùi Lan

Vy

12A4

GIỎI

2

 

STT

HỌ

TÊN

LỚP

XLHL

Hạng

1

Lê Nguyễn Thùy

Như

6A1

GIỎI