Skip Navigation Links
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN NĂM HỌC 2022 - 2023
 
 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
NĂM HỌC 2022 - 2023
 
STT HỌ TÊN LÓT TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH NƠI SINH TRƯỜNG THCS GHI CHÚ
1 NGUYỄN NGỌC GIA AN 5/17/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS HỒNG BÀNG
VẦN A ĐẾN VẦN M
Ngày thứ 5 (28/7)
2 NGUYỄN THIÊN AN 9/18/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS KIM ĐỒNG
3 LÂM MỸ ÂN 4/15/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS KIM ĐỒNG
4 ĐỖ MINH ANH 9/7/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
5 DƯƠNG XUÂN MAI ANH 4/17/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
6 NGUYỄN HOÀNG ANH 7/29/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
7 PHẠM NGUYỄN MINH ANH 8/9/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS VÀ THPT SAO VIỆT
8 TÔ VŨ TRÂM ANH 8/1/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
9 TRƯƠNG NGỌC HỒNG ANH 4/17/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
10 VŨ HOÀNG ANH 1/10/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
11 NGÔ GIA BẢO 10/15/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS KIM ĐỒNG
12 NGUYỄN ĐĂNG BẢO 7/3/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
13 PHAN TĂNG GIA BẢO 10/19/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS HỒNG BÀNG
14 LÊ KHÁNH CƯỜNG 3/1/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
15 NGUYỄN THANH ĐẠT 6/21/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS KIM ĐỒNG
16 HOÀNG KHẢ DU 3/27/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS COLETTE
17 LÊ NGUYỄN HẠNH DUNG 8/25/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
18 LÊ TRỌNG ĐỨC DUY 1/1/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
19 VÕ MINH DUY 3/30/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS LÝ PHONG
20 NGUYỄN NGỌC MỸ DUYÊN 3/30/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS MINH ĐỨC
21 TÔ MỸ DUYÊN 11/26/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS TRUNG MỸ TÂY 1
22 NGUYỄN DIỆP THU GIANG 11/14/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS HẬU GIANG
23 BÙI LÊ QUANG HẢI 9/15/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS CHU VĂN AN
24 HỒ LÊ GIA HÂN 3/13/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS CHÁNH HƯNG
25 HỒ NGỌC KHẢ HÂN 7/28/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS CHÁNH HƯNG
26 LA GIA HÂN 1/23/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS KIM ĐỒNG
27 NGUYỄN GIA HÂN 6/26/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS ĐỒNG KHỞI
28 NGUYỄN LÊ MINH HẠNH 7/2/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS CHÁNH HƯNG
29 LÂM HỮU HIẾU 2/8/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
30 LÊ DUY HIẾU 11/3/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS TRẦN BỘI CƠ
31 LÂM MỸ HOA 8/10/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS TRẦN BỘI CƠ
32 MẠCH ĐÌNH QUỐC HƯNG 7/19/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
33 ĐINH ANH HUY 5/14/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
34 HOÀNG TUẤN HUY 12/25/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS HAI BÀ TRƯNG
35 LÊ TRẦN NHẬT HUY 5/30/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS LÝ THÁNH TÔNG
36 LÊ VŨ GIA HUY 11/27/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS CHÁNH HƯNG
37 NGUYỄN KHÁNH HUY 3/3/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
38 PHẠM HOÀNG GIA HUY 11/6/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
39 DƯƠNG VĨNH KHANG 9/7/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS KIM ĐỒNG
40 TRẦN VŨ GIA KHANG 7/7/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS LÊ QUÝ ĐÔN
41 SÚ THẾ KHANH 5/3/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS CHU VĂN AN
42 PHẠM BẢO KHÁNH 12/14/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS LỮ GIA
43 PHẠM GIA KHIÊM 10/24/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
44 SLIU TUẤN KHIÊM 12/22/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS BA ĐÌNH
45 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 12/2/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
46 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA 4/9/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
47 PHẠM XUÂN KHOA 7/28/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
48 HÀ MINH KHÔI 12/18/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
49 TRẦN VŨ KHÔI 12/19/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN THỊ THẬP
50 ĐINH HỒNG VỸ KHUÊ 5/31/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
51 HOÀNG TRI KIỆM 1/15/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS TRẦN BỘI CƠ
52 NGUYỄN LÂM ĐẶNG ANH KIỆT 5/10/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS LÝ THÁNH TÔNG
53 VŨ THỊ MỘNG KIỀU 6/9/2007 NỮ Tiền Giang THCS TRẦN QUANG KHẢI
54 TRỊNH PHƯƠNG HOÀNG KỲ 6/11/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS HOÀNG VĂN THỤ
55 TẠ NGUYỄN HOÀNG LAM 7/31/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS TÂN TẠO
56 ĐỖ KIM 11/13/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
57 TRẦN NGỌC LIÊN 1/7/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS HOÀNG DIỆU
58 LÊ VÕ KHÁNH LINH 9/17/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS PHẠM ĐÌNH HỔ
59 TRẦN HUỆ LINH 2/22/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS HỒNG BÀNG
60 NGUYỄN QUỐC MINH 1/20/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS HỒNG BÀNG
61 NGUYỄN THÙY NGỌC MINH 2/2/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS VÂN ĐỒN
62 TRẦN NHẬT MINH 10/28/2007 NAM Hải Phòng THCS COLETTE
63 HUỲNH GIA MỸ 10/9/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS TRẦN BỘI CƠ
               
1 HUỲNH THIÊN NGÂN 11/14/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS TRẦN HUY LIỆU
VẦN N ĐẾN VẦN V
Ngày thứ 6 (29/7)
2 NGUYỄN PHƯƠNG NGHI 1/3/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS BÌNH TÂY
3 TRẦN HẠ NGHI 4/18/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
4 NGUYỄN HOÀNG NGHỊ 4/22/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS HỒNG BÀNG
5 HỒ TRUNG NGHĨA 8/14/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS TRẦN BỘI CƠ
6 ĐỖ KHÁNH NGỌC 12/26/2007 NỮ Hà Nội TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
7 QUAN BÍCH NGỌC 2/22/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS LÝ PHONG
8 VÕ THÀNH NGUYÊN 12/29/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
9 PHAN TRỌNG NHÂN 10/12/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS PHAN SÀO NAM
10 ĐÀO NGỌC PHƯƠNG NHI 9/16/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS HỒNG BÀNG
11 HUỲNH LÊ ĐÔNG NHI 6/1/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
12 LÝ NGỌC YẾN NHI 1/24/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
13 NGUYỄN MINH NHI 5/16/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS CHU VĂN AN
14 NGUYỄN TRẦN BẢO NHI 2/6/2007 NỮ Vũng Tàu TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
15 HỒ AN NHIÊN 8/10/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS LỮ GIA
16 TỪ KHẢI OANH 11/13/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS BA ĐÌNH
17 LÂM HƯNG PHÁT 12/2/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS LÊ ANH XUÂN
18 LÝ HOÀNG PHÁT 12/5/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS BÀN CỜ
19 TRẦN QUÍ PHÁT 4/6/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS HỒNG BÀNG
20 HUỲNH MINH PHÚ 4/1/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS LÝ PHONG
21 NGÔ NGUYỄN HOÀNG PHÚ 8/1/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS BÌNH TÂY
22 NGUYỄN CÔNG ĐẠI PHÚC 3/6/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
23 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 9/28/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS KIẾN THIẾT
24 NGUYỄN HOÀNG VĨNH PHÚC 10/27/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS QUI ĐỨC
25 PHAN THANH PHÚC 9/27/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS HỒNG BÀNG
26 TRẦN CÔNG PHÚC 7/7/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS BA ĐÌNH
27 ĐOÀN MỸ PHƯƠNG 2/12/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN PHÚ
28 BÀNH TỬ QUÂN 5/10/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS BA ĐÌNH
29 NGUYỄN TINH QUÂN 2/17/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS TÂN BÌNH
30 TRẦN MINH QUÂN 4/8/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS KIM ĐỒNG
31 VĂN ĐỨC MINH QUÂN 12/11/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS TRẦN PHÚ
32 ĐỖ ĐĂNG QUANG 4/3/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS BA ĐÌNH
33 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 3/21/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
34 NGUYỄN NHẬT QUANG 4/11/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS HỒNG BÀNG
35 VÕ XUÂN DIỄM QUỲNH 12/26/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS HỒNG BÀNG
36 VÕ LINH SAN 1/11/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS NAM SÀI GÒN
37 CHU HOÀNG SƠN 5/13/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
38 TRẦN NHẬT TÂN 1/11/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
39 LỮ KIM THĂNG 3/8/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS TRẦN BỘI CƠ
40 LÝ KIẾN THĂNG 12/7/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
41 NGUYỄN XUÂN THẮNG 12/27/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN TỐ
42 LÊ KIẾN THỊNH 9/19/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS LÝ THÁNH TÔNG
43 NGUYỄN GIA THỊNH 4/24/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS KHÁNH BÌNH
44 NGUYỄN KHANG THỊNH 7/17/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
45 VÕ QUANG THỊNH 10/18/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
46 CHIÊM LỄ THÔNG 7/25/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS TRẦN BỘI CƠ
47 NGUYỄN ĐỨC ANH THƯ 12/19/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS HỒNG BÀNG
48 NGUYỄN MINH THƯ 2/2/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
49 TRẦN MINH THƯ 3/9/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS CHÁNH HƯNG
50 ĐÀO HOÀNG MINH THY 3/31/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS LÝ THÁNH TÔNG
51 ĐINH NGUYỄN PHƯƠNG THY 5/3/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS LẠC HỒNG
52 NGUYỄN THÀNH TÍN 3/13/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS HỒNG BÀNG
53 TẤT THANH TÍN 6/4/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS HỒNG BÀNG
54 NGUYỄN NGỌC THÙY TRÂM 8/10/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS HỒNG BÀNG
55 BÙI TẤN BẢO TRÂN 3/26/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
56 ĐỔNG LÂM NHÃ TRÂN 4/26/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
57 HUỲNH BẢO TRÂN 8/27/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS TĂNG BẠT HỔ
58 LÝ NGUYỄN NGỌC TRÂN 2/5/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
59 TRẦN PHẠM THẢO TRANG 10/8/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS CHÁNH HƯNG
60 VÕ MINH TRÍ 1/15/2007 NAM Khánh Hoà TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
61 TÔ QUẾ TRINH 2/2/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS KIM ĐỒNG
62 TẠ THANH TRÚC 8/9/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
63 NGUYỄN HỮU MINH TRUNG 9/29/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS KIM ĐỒNG
64 PHẠM HOÀNG MINH TÚ 7/24/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh THCS BA ĐÌNH
65 ĐỖ CẢNH TƯỜNG 6/14/2007 NAM Trung Quốc THCS NGUYỄN VĂN LUÔNG
66 LÊ BẢO MINH TUYỀN 2/24/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
67 LƯƠNG NHÃ UYÊN 11/7/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
68 ĐẶNG NGUYỄN THANH VÂN 3/27/2007 NỮ TP.Hồ Chí Minh THCS VÂN ĐỒN
69 TÀO HỮU VINH 3/28/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
70 PHẠM TIẾN 5/31/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
71 ĐINH LƯƠNG THẢO VY 8/6/2007 NỮ Hà Nội THCS HẬU GIANG
72 ĐỒNG CAO TUẤN VỸ 4/27/2007 NAM TP.Hồ Chí Minh TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
               
Danh sách có 135 học sinh./.      

2022-07-24 11:04:30 AM
 
CÁC TIN LIÊN QUAN:
THÔNG BÁO V/V NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA KHỐI THCS NĂM HỌC 2023 - 2024 (UPDATE)
THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022
THÔNG BÁO LỊCH TẬP TRUNG ĐẦU NĂM 2022 - 2023
THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU MỚI (Áp dụng từ ngày 29/11/2021)
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU MỚI CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022 (Áp dụng từ ngày 29/11/2021)
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2021 - 2022
THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021 – 2022
THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC CỦA HỌC SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022 - HỘ KHẨU NGOÀI QUẬN 5
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022 - HỘ KHẨU QUẬN 5
THÔNG BÁO V/V NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2021 – 2022
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2021
THÔNG BÁO V/V TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI TRƯỜNG THTHSG VÀ TRƯỜNG THTHĐHSG
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2020-2021
KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Năm học 2020 – 2021
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021 (ÁP DỤNG 14/09/2020 - cập nhật 12g40)
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP NĂM HỌC 2020 - 2021 (ÁP DỤNG 14/09/2020 - cập nhật 12g40)
THÔNG THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHỐI LỚP NĂM HỌC 2020 - 2021
NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO THI THPT QUỐC GIA 2020
LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2020 Ngày 22 và 23 / 7 /2020
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2020 - 2021
TKB ÔN THI TUYỀN SINH 10 CỦA HỌC SINH KHỐI 9
TKB ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 VÀ DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2019 – 2020
KẾ HOẠCH CUỘC THI VẼ TRANH CỔ ĐỘNG CHỦ ĐỀ: “BẢO VỆ SỨC KHỎE VÀ CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19”
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II THAY ĐỔI MỘT SỐ LỚP (10A2, 10A4, 8A1, 8A4, 8A5, 8A7, 6A10)
CV 1187/SGD_ Triển khai, hưởng ứng cuốc thi "Đoàn kết chống lại Corona -Thể hiện qua nghệ thuật"
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II_HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II_GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020
KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi trục tuyến kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020)
HƯỚNG DẪN THAM GIA KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ LỚP 9 VÀ LỚP 11
MẪU GIẤY LÀM BÀI KIỂM TRA MÔN VĂN
804 UBND THÔNG BÁO CHO HS 12 NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 15/3
THÔNG BÁO V/V KÉO DÀI THỜI GIAN TẠM NGHỈ HỌC CỦA HỌC SINH VÌ DỊCH BỆNH COVID-19 (ngày 02/03/2020)
THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI NÉT VẼ XANH
THÔNG BÁO V/V KÉO DÀI THỜI GIAN TẠM NGHỈ HỌC CỦA HỌC SINH VÌ DỊCH BỆNH COVID-19
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HKII- GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 (ÁP DỤNG NGÀY 10/02/2020)
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HKII- HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020 (ÁP DỤNG NGÀY 10/02/2020)
Quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020_GIÁO VIÊN
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC COI KIỂM TRA HỌC KỲ I _ NĂM HỌC : 2019_2020
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
THỜI KHÓA BIỂU_TỔNG HỢP NĂM HỌC 2019 - 2020
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU_GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 (ÁP DỤNG NGÀY 16/09/2019)
THỜI KHÓA BIỂU_HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020 (ÁP DỤNG NGÀY 16/09/2019)
THỜI KHÓA BIỂU_HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020 (CẬP NHẬT NGÀY 06/09/2019)
THỜI KHÓA BIỂU_GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 (CẬP NHẬT NGÀY 06/09/2019)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 ĐỢT 3 TỪ 19/8/2019 – 28/9/2019 BUỔI CHIỀU
THỜI KHÓA BIỂU_HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020
THỜI KHÓA BIỂU_GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020
NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO THI THPT QUỐC GIA 2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019 - 2020
KẾT QUẢ THI NGHỀ PHỔ THÔNG CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ PHÚC KHẢO BÀI THI NGHỀ CẤP THPT
THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHỐI 8 ĐỢT 1 TỪ 3/6/2019 – 23/6/2019 BUỔI SÁNG
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2018 - 2019
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN NGÀY 26/04/2019 DO ĐẢNG ỦY KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC.
(KHẨN) ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 9 Năm học 2018 - 2019
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC COI KIỂM TRA HKII - NH 2018 - 2019
Các văn bản và mẫu xét Tốt nghiệp THCS và Tuyển sinh 10
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HKII Năm học 2018 - 2019
DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC GIÁM THỊ KỲ THI HSG CẤP TRƯỜNG-2018-2019
KẾ HOẠC THI HỌC SINH GIỎI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM CẤP TRƯỜNG LẦN THỨ VI - NĂM HỌC 2018 - 2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN KHỐI 6, 7, 8, 10 và 11 _ NĂM HỌC 2018 – 2019
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8,9 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/02/2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II KHỐI THCS NĂM HỌC 2018 - 2019
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC COI KIỂM TRA HKI- THPT
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC COI KIỂM TRA HKI - THCS
THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI - CHIỀU KHỐI 8,9 - ÁP DỤNG TỪ 10/9/2018 (Có thay đổi ngày 11/09/2018)
THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI - SÁNG KHỐI 6,7 _ ÁP DỤNG TỪ 17/9/2018
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THCS NĂM HỌC 2018 - 2019 (Cập nhật ngày 17/06/2018)
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC KHẢO SÁT LỚP 6 NĂM HỌC 2018 – 2019
DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2018
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH 10
KẾT QUẢ THI NGHỀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ ĐƠN PHÚC KHẢO
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2018 - 2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢNG DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 Năm học 2018 - 2019
TKB ON THI 10 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 7/5/2018
THÔNG BÁO Về lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 và việc tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018 - 2019
NỘI DUNG ÔN TẬP HKII
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT, TRUNG TÂM GDTX, PHÂN HIỆU BỔ TÚC VĂN HÓA VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019
DANH SÁCH THAM GIA KHẢO SÁT 7 (ĐỢT ĐẠI TRÀ) VÀ HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT
HƯỚNG DẪN THI KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 7
Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN KHỐI 6, 7, 8, 10 và 11 _ NĂM HỌC 2017 – 2018
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI XUÂN 2018 Chủ đề: “XUÂN BA MIỀN”
BÀI THU HOẠCH
KẾT QUẢ KIẾN THỨC TỔNG HỢP VÀ THỰC NGHIỆM KHOA HỌC
LỊCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ PHỤ ĐẠO K12 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ 22/01/2018 đến tuần I tháng 31/3/2018)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUNG HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 – 2018 KHỐI 6,7,8,9
KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN HỌC SINH DỰ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ THỰC NGHIỆM KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2017 – 2018
KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN HỌC SINH DỰ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ KIẾN THỨC TỔNG HỢP THỰC TIỄN NĂM HỌC 2017 – 2018
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 KHỐI THCS NĂM HỌC 2017-2018 (Cập nhật ngày 8/1/2017)
CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC TRƯỚC DIỄN BIẾN CỦA BÃO SỐ 16
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC COI KIỂM TRA HỌC KỲ I _ NĂM HỌC : 2017_2018
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I- CẤP THPT Năm học 2017-2018
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HKI KHỐI THCS Năm học 2017-2018
GIỚI THIỆU KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ KANGAROO 2018 - IKMC 2018
THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP XEM TÌNH HÌNH HỌC TẬP
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
HOẠT ĐỘNG "TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI" NĂM 2017
THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI CỦA CÁC KHỐI
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THPT THEO CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHẬP THÔNG TIN HỌC SINH VÀ THAY ĐỔI CẤU HÌNH HỆ THỐNG QLNT
THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 ĐỢT 3 TỪ 21/8/2017 – 30/9/2017 (BUỔI CHIỀU)
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHẢO SÁT DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2017 – 2018
THÔNG BÁO VIỆC TỔ CHỨC BẮN ĐẠN THẬT CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 ĐỢT 2 TỪ 5/7/2017 – 9/8/2017 (BUỔI SÁNG)
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM THI KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA - KHÓA NGÀY 22/06/2017
DANH SACH GIÁO VIÊN KIỂM TRA CHÉO HỒ SƠ HỌC SINH KHỐI 9
LỊCH THI THỬ TUYỂN SINH 10 Ngày 22,23 và 24 / 5 /2017 ( UPDATE ngày 15/05/2017)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢNG DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 Năm học 2017-2018
LỊCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO , HÈ 2017
THỜI KHÓA BIỂU CHO KHỐI 8 - 9 ÁP DỤNG NGÀY 03/05/2017
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017 - 2018
CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XÉT TỐT NGHIỆP THCS VÀ TUYỂN SINH 10
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC COI KIỂM TRA - HỌC KỲ II _ NĂM HỌC : 2016_2017
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 KHỐI THCS
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 KHỐI THPT
DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC COI THI VÀ CHẤM THI HSG - 2016 - 2017
KỀ HOẠCH KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 7 NĂM HỌC 2016 - 2017
KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN HỌC SINH DỰ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ KIẾN THỨC TỔNG HỢP
KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN HỌC SINH DỰ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ THỰC NGHIỆM KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN + SỬ KHỐI 8 9 - NH 2016 - 2017
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH + ĐỊA KHỐI 6 7 - NH 2016 - 2017
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH + ĐỊA KHỐI 8 9- NH 2016 - 2017
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN + VẬT LÝ KHỐI 6 7 - NH 2016 - 2017
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN + VẬT LÝ KHỐI 8 9 - NH 2016 - 2017
PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
CUỘC THI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ NĂM HỌC 2016 - 2017
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I THCS NĂM HỌC 2016 - 2017
THÔNG BÁO LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO VÀ DANH SÁCH HỌC SINH HỌC PHỤ ĐẠO
MẪU ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ HỌC KỲ I ( 2016 - 2017)
THỜI KHÓA BIỂU CÓ THAY ĐỔI
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUNG NĂM HỌC 2016 – 2017 – THCS
LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG NĂM HỌC 2016 – 2017 - THPT
KẾ HOẠCH DAY HỌC THEO CHỦ ĐỀ HOC KỲ 1 VÀ TKB TRÁI BUỔI BẮT ĐẦU ÁP DỤNG VÀO NGÀY 12/09 ( UPDATE 10/09)
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017
DANH SÁCH VÀ THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỢT 3 (update 19/08/2016)
DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH THAM DỰ BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2016
THÔNG BÁO TRẢ VÀ NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2016 - 2017
THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHỐI 8
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017
DANH SÁCH CỤ THỂ CÁC LOẠI MÁY TÍNH CẦM TAY ĐƯỢC PHÉP ĐEM VÀO PHÒNG THI
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2015 - 2016
PHÂN CÔNG COI THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN NĂM HỌC 2016 – 2017
LỊCH THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016
DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC COI THI THỬ TUYỂN SINH 10 - 2016
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI KHỐI 9 ÁP DỤNG NGÀY 16/05/2016
THÔNG BÁO KHỐI 6, 7 (KHẨN)
TH