Skip Navigation Links
DANH SÁCH GV VÀ CB-CNV CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018


1.      TỔ VĂN PHÒNG:

 

Tổ trưởng: Đào Thị Thúy

Stt

Họ

Tên

1

Nguyễn Lê Hồng

Diễm

2

Lê Thị 

Hân

3

Lê Thị Bạch 

Liên

4

Nguyễn Bá 

Na

5

Nguyễn Thị Ánh

Nga

6

Hồ Huỳnh Đình 

Quốc

7

Triệu Thị Tuyết

Sương

8

Bùi Thị Thu 

Thảo

9

Đào Thị

Thúy

10

Lâm Thị

Xina

2.      TỔ NGỮ VĂN:

 

Tổ trưởng: Ngô Thị Hải Vân

 

Stt

Họ 

 Tên

1

Trần Thanh 

Bình

2

Vũ Văn

Dương

3

Trịnh Thanh 

Giang

4

Bùi Mỹ

Hạnh

5

Trần Thị Minh 

Hiếu

6

Nguyễn Thị Bích

Kiều

7

Nguyễn Hoài

Nam

8

Trần Thị Kim

Ngân

9

Hoàng Thị Lộng

Ngọc

10

Phạm Văn

Phúc

11

Phạm Thị Hồng

Phương

12

Mai Thị Ánh

Tuyết

13

Ngô Thị Hải

Vân

3.      TỔ TOÁN - TIN:

 

Tổ trưởng: Lê Đại Dương

Stt

Họ 

 Tên

1

Trần Văn

An

2

Lê Thị Bảo

Ân

3

Phạm Nguyên 

Bản

4

Nguyễn Quốc

Chiến

5

Nguyễn Minh

Cương

6

Nguyễn Hoàng

Dũng

7

Lê Đại

Dương

8

Nguyễn

Hoàng

9

Nguyễn Thị 

Hồng

10

Vũ Thị

Hường

11

Hoàng Ngọc

Lâm

12

Lê Thị

Phương

13

Lê Tiến 

Sỹ

14

Tấn

15

Đặng Thị

Thão

16

Nguyễn Thị Huyền

Trang

17

Lê Thị Phương

Trinh

18

Nguyễn Ngọc Thùy

Trinh

4.      TỔ VẬT LÝ:

 

Tổ trưởng: Huỳnh Minh Hải

 

Stt

Họ 

 Tên

1

Lê Thân Quốc 

Công

2

Huỳnh Minh 

Hải

3

Huỳnh Thị 

Loạt

4

Trần Thiện 

Ngọc

5

Đỗ Nguyễn Thanh

Trúc

6

Hà 

Văn

5.      TỔ HÓA HỌC:

 

Tổ trưởng: Phan Huy Bão.

 

Stt

Họ 

Tên

1

Phan Huy 

Bão

2

Phạm Hồng 

Cẩm

3

Ngô Thị Thanh

Huyền

4

Đỗ Thị Thu 

Thảo

5

Trần Duy 

Trí

6.      TỔ SINH HỌC:

 

Tổ trưởng: Trần Thanh Duy

Stt

Họ 

Tên

1

Trần Thanh

Duy

2

Trần Ngọc Mỹ 

Hiền

3

Lê Hà 

Nam

4

Nguyễn Lương 

Tùng

5

Đặng Thị Trúc

Thanh

7.      TỔ CÔNG NGHỆ:

 

Tổ trưởng: Đinh Thị Thu Phương

Stt

Họ 

 Tên

1

Đỗ Cảnh 

Phụng

2

Đinh Thị Thu 

Phương

3

Thái Thị 

Thúy

4

Trần Thị Minh 

5

Châu Thị

Trang

6

Đoàn Thị

Hoa

8.      TỔ NGOẠI NGỮ:

 

Tổ trưởng: Nguyễn Ái Minh Uyên

 

Stt

Họ

Tên

1

Nguyễn Bảo 

Anh

2

Chung Quế

Anh

3

Huỳnh Minh 

Chánh

4

Nguyễn Thị Mai 

Duyên

5

Bùi Ngọc Trang

Đài

6

Đào Thị Ngọc

7

Nguyễn Quang

Minh

8

Trần Quỳnh

Như

9

Phạm Thị Thu

Thủy

10

Nguyễn Thị Anh

Thư

11

Nguyễn Hoàng Anh

Thư

12

Vũ Thị Quỳnh

Tranh

13

Đào Vũ

Trí

14

Nguyễn Ái Minh

Uyên

9.      TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN:

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thùy Mai

Stt

Họ 

 Tên

1

Đỗ Lê 

Anh

2

Nguyễn Thị Thùy 

Mai

3

Nguyễn Thị 

Bích

10.  TỔ LỊCH SỬ:

 

Tổ trường: Nguyễn Anh Hoài

 

Stt

Họ 

 Tên

1

Trần Thái 

Sơn

2

Lưu Văn

Dũng

3

Nguyễn Anh 

Hoài

4

Nguyễn San

11.  TỔ ĐỊA LÝ:

 

Tổ trường: Lê Thị Hồng Hạnh

 

Stt

Họ 

 Tên

1

Nguyễn Đình

Chiến

2

Vũ Duy 

Đăng

3

Lê Thị Hồng 

Hạnh

4

Nguyễn Thị Thúy 

Nga

5

Hoàng Thứ

Nữ

6

Lê Quốc

Dũng

12.  TỔ THỂ DỤC:

 

Tổ trường: Nguyễn Xuân Trí Nghĩa

Stt

Họ

Tên

1

Nguyễn Thị Phương 

Hồng

2

Nguyễn Xuân Trí 

Nghĩa

3

Nguyễn Thành 

Trung

4

Võ Phạm

Anh

5

Nguyễn Thành

Đạt

6

Tạ Thị Thu

Yến

13.  TỔ ÂM NHẠC – MỸ THUẬT:

Tổ trường: Dương Thị Mỹ Hạnh

Stt

Họ 

 Tên

1

Dương Thị Mỹ 

Hạnh

2

Nguyễn Thị Thu 

Tâm

3

Nguyễn Mộng Thanh

Trúc

4

Trần Thị Hoài

Diễm

 

 

 

14.  TỔ GIÁM THỊ:

 

Tổ trưởng: Nguyễn Ngọc Quyên

Stt

Họ 

Tên

1

Trần Thị

Hằng

2

Nguyễn Như Hoài

Linh

3

Nguyễn Thanh

Long

4

Đinh Vy

Ngân

5

Nguyễn Xuân

Ngân

6

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

7

Nguyễn Ngọc

Quyên

 

 

2011-10-12 1:06:10 AM
 
Thành viên


Hỗ trợ
Thầy Quốc:
Tìm kiếm
Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (Từ ngày 17/6/2024 đến 23/6/2024)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Tuần 19) (Từ ngày 10/6/2024 đến 16/6/2024)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Tuần 19) (Từ ngày 03/6/2024 đến 09/6/2024)
Học sinh tiêu biểu
Thư viện ảnh
Tổ chuyên môn
Các hoạt động
Hoạt động ngoại khóa
Liên kết web
Lượt truy cập
Đã truy cập: 241344
Đang trực tuyến: 86