Trường : Trung học Thực hành Sài Gòn
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 20/08/2018

Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Thống kê chung

Tổng số lớp học sáng 12
Tổng số lớp học chiều 12
Tổng số lớp 2b 0
Tổng số giáo viên 43
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 16


Created by TKB Application System 9.0 on 17-09-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net