Trường : Trung học Thực hành Sài Gòn
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 21/08/2017

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu khối lớp - các lớp 2b

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - Cả ngày

Thống kê chung

Tổng số lớp học sáng 12
Tổng số lớp học chiều 12
Tổng số lớp 2b 0
Tổng số giáo viên 37
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 16


Created by TKB Demo 9.0 on 18-08-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net